مدیریت وتجارت (فروشگاه همه ما)

بررسی وتحلیل موضوعات مدیریتی وتجاری،، تبلیغات سایت وفروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ، صوتی وتصویری

دعوت به همکاری درشرکت خدمات (مدیریتی .ساختمانی .تاسیساتی .نظافتی )نواوران تهران

دعوت به همکاری درشرکت خدمات (مدیریتی .ساختمانی .تاسیساتی .نظافتی )نواوران تهران    ازافرادذیل دعوت به همکاری میشود.   ۱-افراددارای تجربه درمدیریت ساختمان وفارغ التحصیلان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

خدمات (مدیریتی.ساختمانی.تاسیساتی.نظافتی) نواران تهران

خدمات (مدیریتی.ساختمانی.تاسیساتی.نظافتی) نواران تهران   ۱-مدیریت ساختمان: عقدقراردادجهت انجام کلیه امورمرتبط بامدیریت ساختمان بصورت حرفه ایی ومعرفی مدیران مجرب وباتحصیلات مرتبط تحت نظارت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

عالی ترینها چگونه می اندیشندورفتارمیکنند؟۲

بنام خدا باسلام وعرض ادب درمقاله پیشین باتعدادی ازاندیشه هاورفتارعالی ترین هااشناشدیم ودرادامه ان به نکات دیگری ازنحوه اندیشه ورفتارانهاخدمتتان بیان میکنیم. ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید

پذیرش درتیم مدیران وشرکای فروشگاه همه ما

فرصت استثنایی پذیرش افرادخلاق وفعال درتیم شرکاومدیران (فروشگاه همه ما) درسراسرکشور :     (فروشگاه همه ما www.froshgahmaa.ir )   ازطریق وبلاگ ووبسایت های خود،شهرمحل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

شخصیت شناسی۱

به نام خداخالق زیباییها باسلام وعرض ادب واحترام همانطورکه میدانیدوبسیاری ازکارشناسان جهان تاکیددارندوجنات ظاهری مابخش زیادی ازشخصیت مارانمایان میسازدوبخش دیگری ازان دررفتارووگفتارمانمایان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
آذر 93
8 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
24 پست
مرداد 93
29 پست